MONORAY SİSTEM

Monoray Konveyör hatları tek hatlı bir sistem olup , Temel olarak ikiye ayrılır ;

1- Webb Konveyör

Tahrik ünitesi tarafından ilerletilen zincir ve üzerine monte edilmiş olan trolleylerin, NPI ray profili üzerinde yatay ve düşey eksenlerde hareket ederek malları taşıdığı sistemlerdir. Basit yapıları, kolay periyodik bakımları ve sağlamlıklarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Webb konveyörler, boyahane ortamlarındaki 225°C ye kadar olan sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Genellikle, ağır ürünlerin yüzey işlem, boya ve montaj hatlarının taşıyıcı sistemleri olarak tercih edilmektedirler.

2- Kardan Konveyör

Adını zincirin mafsal yapısından alan kardan konveyörler, kapalı kılavuzlama rayları içinde yatay ve düşey eksenlerde hareket edebilecek şekilde konveyör sistemleridir. Kardan konveyörler boyahane ortamlarındaki 225°C ye kadar olan sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Konveyörün üstte, taşınan malın altta olduğu askılı sistemlerin yanı sıra, konveyörün altta, taşınan malın üstte olduğu zemin uygulamalarında da kullanılmaya müsaitlerdir.

 

POWER & FREE SİSTEM

Zincirin (Power) sadece itme görevini üstlendiği malzemelerin ikinci bir ray içerisinde ilerleyen (Free) trolleyler vasıtasıyla taşındığı konveyör sistemleridir.Boyahane ortamlarındaki 225°C'ye kadar olan sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Hem askılı taşımalar hem de zeminden taşıma uygulamaları için uygundur.